คณะ vip ทำบุญไหว้พระเสริมดวง ที่ประเทศเมียนม่า 10 - 12 ก.พ. 2561

คณะครอบครัว คุณมนัสวี ทำบุญไหว้พระเสริมดวง ที่ประเทศเมียนม่า 2560

บริษัท ภัทรทรัพย์ จำกัด พาพนักงานไปเที่ยวประจำปี 2560

ดอยหลวงเชียงดาว 23 - 26 ธ.ค. 2560