[ORHK02] ฮ่องกง เพียวๆ 3 วัน 2 คืน โดยเอมิเรตแอร์ไลน์ เดือน พ.ค. 2561

9,999 ฿

ฮ่องกง เพียวเพียว 3 วัน 2 คืน
นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว/วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน/ย่านเลดี้มาร์เก็ต/ซิตี้เกทเอาท์เลต
 เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ EK นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

 กำหนดเดินทาง

13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 23-25 / 28-30 / 29-31 พ.ค.

 31 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2561

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

ราคาเริ่มต้นที่ 9,999.- บาท

ปล.รายการนี้ไม่มีราคาเด็ก / ไม่รวมทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

ดาวโหลดโปรแกรมการเดินทาง ได้ที่นี่  

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

สอบถามเพิ่มเติม
หมวดหมู่: ,