[ORKH01] เสียมเรียบ อังกอร์วัด 2 วัน 1 คืน เดือน ส.ค. โดยสายการบินไทยสมายล์

5,995 ฿

“นครวัด” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / นครธม

 ปราสาทเลื่องชื่อ “ตาพรม”  “บายน”  “บันทายศรี” ปราสาทสีชมพู

::: ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ ซื้อของฝาก ของพื้นเมือง :::

เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE)

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

ราคา 5,995.- บาท

ปล.รายการนี้ไม่มีราคาเด็ก / ไม่รวมทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

ดาวโหลดโปรแกรมการเดินทาง ได้ที่นี่  

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

สอบถามเพิ่มเติม
หมวดหมู่: