[ORHK04] มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดย แอร์มาเก๊า เดือน ส.ค. 2561

6,886 ฿

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว”

ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย THE VENETIAN

เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

ราคา 6,886.- บาท

ปล.รายการนี้ไม่มีราคาเด็ก / ไม่รวมทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

ดาวโหลดโปรแกรมการเดินทาง ได้ที่นี่  

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

สอบถามเพิ่มเติม
หมวดหมู่: ,