[ORHK03] ฮ่องกง เพียวๆ 3 วัน 2 คืน โดย เอมิเรตแอร์ไลน์ เดือน ส.ค. 2561

9,999 ฿

ฮ่องกง เพียวเพียว 3 วัน 2 คืน
นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว/วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน/ย่านเลดี้มาร์เก็ต/ซิตี้เกทเอาท์เลต
 เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ EK นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

 กำหนดเดินทาง

15 – 17 ส.ค.61, 19 – 21 ส.ค.61, 22 – 24 ส.ค.61
26 – 28 ส.ค.61, 27 – 29 ส.ค.61, 28 – 30 ส.ค.61, 29 – 31 ส.ค.61

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

ราคา 9,999.- บาท

ปล.รายการนี้ไม่มีราคาเด็ก / ไม่รวมทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

ดาวโหลดโปรแกรมการเดินทาง ได้ที่นี่  

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

สอบถามเพิ่มเติม
หมวดหมู่: ,