[ORCN01] มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 2 คืน โดยแอร์เอเชีย เดือน พ.ค. 2561 (สนามบินอู่ตะเภา)

2,992 ฿

ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
สักการะเจ้าแม่กวนอิม / ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล
ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย…โชว์ น้ำพุเต้นระบำ (ราคานี้เฉพาะคนไทย)
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย FD

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

 เดินทาง 10-13 / 15-28 / 17-20 / 22-25 พ.ค. 2561

ราคาเริ่มต้นที่ 2,992.- บาท

ปล.รายการนี้ไม่มีราคาเด็ก / ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท ไม่รวมทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

ดาวโหลดโปรแกรมการเดินทาง ได้ที่นี่  

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

สอบถามเพิ่มเติม
หมวดหมู่: ,